Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği, Eczane Teknikerliği, Perfüzyonistlik ve Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgeleri
11 Şubat 2020


1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San’antlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Geçici 7. Maddesi hükümleri doğrultusunda Bakanlığımızca yapılan eğitim ve sınavlara katılarak başarılı olan kişilere yetki belgeleri verilmiştir.

  • Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği, Eczane Teknikerliği, Perfüzyonistlik ve Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgelerini kayıp nedeniyle yeniden düzenlenmesi talebinde bulunulması halinde;

    Bulunduğu ilin İl Sağlık Müdürlüğüne bir dilekçe ve ekinde gazete kayıp ilanı ve nüfus cüzdanı fotokopisini gönderilmesi gerekmektedir.
  • Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği, Eczane Teknikerliği, Perfüzyonistlik ve Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgelerinin isim ve soyisim değişikliği nedeniyle yeniden düzenlenmesi talebinde bulunulması halinde;

    Bulunduğu ilin İl Sağlık Müdürlüğüne bir dilekçe ve ekinde nüfus cüzdanı fotokopisi ve değiştirilmesini istediği meslek belgesi aslının gönderilmesi gerekmektedir.

    Not: Bakanlığımız tarafından düzenlenen belgeler belge düzenlenmesi talebinde bulunan kişilere teslim edilmek üzere bulunduğunuz ilin İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilir.