Devam Eden Hizmetlerimiz
17 Aralık 2020

2018- 2019 Yılları Arasında Gerçekleştirilen ve Devam Eden Hizmetlerimiz

  • 2019 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planının Hazırlanması
  • 2018 Yılında Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitimlere İlişkin Sonuç Raporlarının Birim/Kurumlar ve Daire Başkanlıklarından Toplanarak Düzenlenmesi, Devlet Personel Başkanlığına Gönderilmesi
  • Bakanlık Yayın Numarası ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ISBN/ISSN Numaralarının Verilmesi
  • Merkez ve Taşrada Görev Yapan Personele İlişkin Hizmet İçi Eğitimlerin Düzenlenmesi
  • Sağlık Uzman Yardımcılarının Tez Hazırlama ve Yeterlik Sınav Süreci
  • Yetki Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi