Sorumluluklarımız
10 Şubat 2020

Uzaktan sağlık eğitimi kapsamında USES sorumlulukları şunlardır;

  1. Sağlık hizmetlerinde kalite ve verimliliğin artırılması için, Bakanlığımız merkez teşkilatı, bağlı kuruluşları ile taşra teşkilatlarında görev yapan personelin mesleki ve kişisel gelişimini uzaktan eğitimler yoluyla desteklemek.
  2. Sağlık Bakanlığı uzaktan eğitim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak.
  3. Bakanlığımız merkez teşkilatı, bağlı kuruluşları ile taşra teşkilatlarında görev yapan personele uzaktan eğitimle ilgili çalışmalarında yol gösterici olmak, bilgi birikimini aktarmak ve önerilerde bulunmak.
  4. Katılımcıların yaşayabileceği problemleri çözebilecek politikalar geliştirmek ve destek hizmetlerini kişiye en kısa sürede ve zamanında ulaştırmak.
  5. Uzaktan eğitim sistemi ile eğitimlerin devamlılığını sağlamak.