USES Tarihçesi
10 Şubat 2020

 USES-LOGO_.jpg

Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) Sağlıkta Dönüşüm Projesi SDP-I.Faz  (21.04.2004) ile başlayan ve “Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi” SDP-II. Faz projeleri kapsamında; insan kaynaklarının eğitim ile güçlendirilmesi başlığında belirtilen amaçlar doğrultusunda ve 3959 sayılı Kanuna dayanılarak 2006 yılında Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü bünyesinde kurulmuştur. Bu kapsamda telif hakları Sağlık Bakanlığına ait eserler ve elektronik içerikler hazırlanmış ve eğitim faaliyetleri yürütülmüştür.

2011 yılından itibaren uzaktan eğitim faaliyetleri 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü bünyesine alınmış ve 2018 yılına kadar çalışmalarına burada devam etmiştir.

19.11.2014 tarihli ve 6569 sayılı “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü’nün kapatılmasına karar verilmiş ve Ocak 2018 tarihinden itibaren yürütülen faaliyetler Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir. USES Birimi halen Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sertifikasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.