İletişim
17 Aralık 2020

Hizmet İçi Eğitim Birimi :

İş ve işlemler

Telefon No

Dahili

Daire Başkanlığı Sekreterlik 0312 4717833
Başasistanlık Sınav İş ve İşlemleri

0312 585

1585-1551

Hizmet İçi Eğitim İşlemleri, Yetki Belgeleri İşlemleri iş ve İşlemleri

0312 458

5033

Sağlık Uzman Yardımcılığı, Yayın Numarası İşlemleri

0312 458

5035