İletişim
03 Ağustos 2022

Hizmet İçi Eğitim Birimi :


YÜRÜTÜLEN İŞ VE İŞLEMLER

TELEFON NO

HİZMET İÇİ EĞİTİM BİRİMİ

Bakanlık Merkez Teşkilatında Görev Yapan Personelin Hizmet İçi Eğitimi

0312 458 50 33

Sağlık Uzman Yardımcılarının Hizmet İçi Eğitim ve Tez Süreci

0312 458 50 33

1219 sayılı Kanun kapsamında verilen Yetki Belgeleri ve Meslek Belgelerine Yönelik İş ve İşlemler

0312 458 50 33

Öğrenci Stajları

0312 458 50 35