Sertifikalı Eğitim Programları
07 Mart 2022

SERTİFİKALI EĞİTİMLER

STANDARTLAR

Acil Bakım Hemşireliği

Görüntüle

Aile Hekimlerine Verem Savaşı Eğitimi Verecek Eğitici Eğitimi 

Görüntüle

Aile Hekimliğine Uyum 1. Aşama

Görüntüle

Akupunktur

Görüntüle

Ameliyathane Hemşireliği

Görüntüle

Apiterapi

Görüntüle

Çocuk Acil Bakım Hemşireliği

Görüntüle

Çocukla Adli Görüşmeci

Görüntüle

Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği

Görüntüle

Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekeleme Eğiticileri

Görüntüle

Çok Önemli Kişilerin Tıbbi KBRN Savunması

Görüntüle

DDS (Dekontaminasyon Dezenfeksiyon Sterilizasyon)

Görüntüle

Diyabet Eğitim Hemşireliği

Görüntüle

Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği

Görüntüle

Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği

Görüntüle

Fitoterapi (Hekimler İçin)

Görüntüle

Gastrointestinal Sistem Endoskopi

Görüntüle

Gemiadamı Sağlık Eğiticisi Eğitimi

Görüntüle

Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması Eğiticisi

Görüntüle

Halk Sağlığı Hizmet Birimleri İzleme ve Değerlendirme Personeli

Görüntüle

Hekimler İçin Hemodiyaliz

Görüntüle

Hekimlere Yönelik Verem Savaşı

Görüntüle
 Hemşireler İçin Hemodiyaliz SP StandartlarıGörüntüle
 Hemşireler İçin Periton Diyalizi SP StandartlarıGörüntüle

Hipnoz Uygulaması

Görüntüle

Homeopati

Görüntüle

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı

Görüntüle

Kanser Kayıt Elemanı Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamalar

Görüntüle

Klinik Kodlama Değerlendirme

Görüntüle

Kupa Uygulaması

Görüntüle

Larva Uygulaması

Görüntüle

Madde Bağımlılığı Tedavisinde Görev Alacak Personel

Görüntüle

Mezoterapi

Görüntüle

Müzikterapi

Görüntüle

Nütrisyon Hemşireliği

Görüntüle

Onkoloji Hemşireliği

Görüntüle

Organ ve Doku Nakil Koordinatörü

Görüntüle

Osteopati

Görüntüle

Ozon Uygulaması

Görüntüle

Öfke Yönetimi Uygulayıcısı Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Palyatif Bakım Hemşireliği

Görüntüle

Proloterapi

Görüntüle

Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları

Görüntüle

Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Refleksoloji

Görüntüle

Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendiricisi

Görüntüle

Sülük Uygulaması

Görüntüle

Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği

Görüntüle

Temel Tıbbi KBRN

Görüntüle

Terapötik Aferez

Görüntüle

Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) Klinik Kodlayıcı

Görüntüle

Türkiye Saha Epidemiyolojisi

Görüntüle

 Uzman Hekimler İçin Diyaliz Görüntüle

Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Klinik Uygulamaları

Görüntüle

Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Laboratuvar Uygulamaları

Görüntüle

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği

Görüntüle

Yerinde Değerlendirme Yapacak Verimlilik Gözlemcisi Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Yoğun Bakım Hemşireliği

Görüntüle

 Hava Ambulanslarında Görevli Sağlık Personeli Sertifikalı Eğitim Programı
 Görüntüle
 Yenidoğan Canlandırma/Neonatal Resusitasyon Programı (NRP) Uygulayıcı Sertifikalı Eğitim Programı Standartları
 Görüntüle