Daire Başkanlığı Tarihçesi
01 Ekim 2021

Eğitim ve Sertifikasyon Dairesi Başkanlığı Tarihçesi 

 

  • 2006 Daha önceden Personel Genel Müdürlüğüne bağlı iken 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü bünyesinde Hizmet İçi Eğitim ve Sertifikasyon Daire Başkanlığı olarak faaliyet göstermeye devam etmiştir.
  • 2011 11.10.2011 tarih ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak faaliyet göstermeye devam etmiştir.”
  • 2018 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısındaki değişiklik ile Daire Başkanlığının adı Eğitim, Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak değişmiştir. Değişiklik ile tescil iş ve işlemleri Daire Başkanlığımız tarafından yürütülmeye başlamıştır.
  •  2018 Daha önceden Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetini sürdüren Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) birimi Daire Başkanlığımız bünyesinde faaliyetini sürdürmeye başlamıştır.
  • 2020 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısındaki değişiklik ile Daire Başkanlığının adı Eğitim ve Sertifikasyon Dairesi Başkanlığı olarak değişmiştir.