overlay

Daire Başkanlığı Tarihçesi

Eğitim, Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tarihçesi 

 

 ·         2006 “Daha önceden Personel Genel Müdürlüğüne bağlı iken 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü bünyesinde Hizmet İçi Eğitim ve Sertifikasyon Daire Başkanlığı olarak faaliyet göstermeye devam etmiştir.“


·         2011 “11.10.2011 tarih ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak faaliyet göstermeye devam etmiştir.”

·         2018 “Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısındaki değişiklik ile Daire Başkanlığının adı Eğitim, Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak değişmiştir. Değişiklik ile tescil iş ve işlemleri Daire Başkanlığımız tarafından yürütülmeye başlamıştır.

·         2018 “Daha önceden Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetini sürdüren Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) birimi Daire Başkanlığımız bünyesinde faaliyetini sürdürmeye başlamıştır.