Sertifikalı Eğitim Programları
29 Kasım 2023

SERTİFİKALI EĞİTİMLER

STANDARTLAR

Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Aile Hekimlerine Verem Savaşı Eğitimi Verecek Eğitici Eğitimi  Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Aile Hekimliğine Uyum 1. Aşama Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Akupunktur Sertifikalı Eğitim Programı

 Görüntüle

Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Apiterapi Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Çocuk Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Çocukla Adli Görüşmeci Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Eğiticileri Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Çok Önemli Kişilerin Tıbbi KBRN Savunması Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

DDS (Dekontaminasyon Dezenfeksiyon Sterilizasyon) Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Diyabet Eğitim Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Fitoterapi (Hekimler İçin) Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Gastrointestinal Sistem Endoskopi Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Gemiadamı Sağlık Eğiticisi Eğitimi Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması Eğiticisi Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Halk Sağlığı Hizmet Birimleri İzleme ve Değerlendirme Personeli Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Hekimler İçin Hemodiyaliz Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Hekimlere Yönelik Verem Savaşı Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Hemşireler İçin Hemodiyaliz SP Standartları Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Hemşireler İçin Periton Diyalizi SP Standartları Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Hipnoz Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Homeopati Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Kanser Kayıt Elemanı Sertifikalı Eğitim Programı Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamalar Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Klinik Kodlama Değerlendirme Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Kupa Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Larva Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Madde Bağımlılığı Tedavisinde Görev Alacak Personel Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Mezoterapi Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Müzikterapi Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Onkoloji Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Osteopati Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Ozon Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Öfke Yönetimi Uygulayıcısı Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Proloterapi Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Refleksoloji Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendiricisi Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Sülük Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Temel Tıbbi KBRN Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Terapötik Aferez Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) Klinik Kodlayıcı Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Uçuş Tabipliği Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Uzman Hekimler İçin Hemodiyaliz Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Klinik Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Laboratuvar Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Yerinde Değerlendirme Yapacak Verimlilik Gözlemcisi Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Görüntüle

Hava Ambulanslarında Görevli Sağlık Personeli Sertifikalı Eğitim Programı

 Görüntüle

Yenidoğan Canlandırma/Neonatal Resusitasyon Programı (NRP) Uygulayıcı Sertifikalı Eğitim Programı Standartları Sertifikalı Eğitim Programı

 Görüntüle