İletişim
02 Kasım 2023

Sertifikasyon Hizmetleri Birimi :

YÜRÜTÜLEN İŞ VE İŞLEMLER

TELEFON NO

SERTİFİKALI EĞİTİM BİRİMİ

Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı (Üniversite ve Özel Hastanelerin Düzenlediği Eğitimler)

0312 471 78 05

Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı (Üniversite ve Özel Hastanelerin Düzenlediği Eğitimler)

0312 471 78 05

Çocuk Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı (Üniversite ve Özel Hastanelerin Düzenlediği Eğitimler)

0312 471 78 05

Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı (Üniversite ve Özel Hastanelerin Düzenlediği Eğitimler)

0312 471 78 05

Diyabet Eğitim Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı (Üniversite ve Özel Hastanelerin Düzenlediği Eğitimler)

0312 471 78 05

Gastroentestinal Sistem Endoskopisi Sertifikalı Eğitimleri

0312 458 50 35

Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Sertifikalı Eğitimleri

0312 585 14 67

Hemodiyaliz Sertifikalı Eğitimleri

0312 575 15 75

Hemodiyaliz Sertifikalı Eğitimleri

0312 471 79 31

 Kan ve Aferez Sertifikalı Eğitimleri 0312 471 77 52

Medikal Estetik, Müzikterapi Sertifikalı Eğitimleri

0312 585 15 79

Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı (Üniversite ve Özel Hastanelerin Düzenlediği Eğitimler)

0312 471 78 05

Onkoloji Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı (Üniversite ve Özel Hastanelerin Düzenlediği Eğitimler)

0312 471 78 05

Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı (Üniversite ve Özel Hastanelerin Düzenlediği Eğitimler)

0312 471 78 05

Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı (Üniversite ve Özel Hastanelerin Düzenlediği Eğitimler)

0312 471 78 05

Stoma ve Yara Bakımı Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı (Üniversite ve Özel Hastanelerin Düzenlediği Eğitimler)

0312 471 78 05

Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Sertifikalı Eğitimleri

0312 471 79 03

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı (Üniversite ve Özel Hastanelerin Düzenlediği Eğitimler)

0312 471 78 05

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı (Üniversite ve Özel Hastanelerin Düzenlediği Eğitimler)

0312 471 78 05