Mevzuat
27 Ekim 2021

Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetlerinde Kullanılan Mevzuatlar;

 1. 1219-Tababet Ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun.pdf
 2. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
 3. 5181 Sayılı Tababet ve Şuabatı San´atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 4. 6225 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 5. Bakanlığımız 11/12/2009 tarihli ve 15296 sayılı onayı ile yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
 6. 04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği
 7. 27.6.1983 tarihli ve 18090 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik
 8. 22.05.2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Meslekleri Yönetmeliği
 9. 13.06.2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliği
 10. 08.03.2010 tarihli ve 27515 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hemşirelik Yönetmeliği
 11. 19.04.2011 tarihli ve 27910 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 12. 03/12/2008 tarihli ve 27073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ortez-Protezleri Ismarlama Olarak Üreten ve/veya Uygulayan Merkezler İle İşitme Cihazı Satış Ve Uygulaması Yapan Merkezler Hakkında Yönetmelik
 13. Bakanlığımız 15.07.1987 tarih ve 21460 Sayılı makam onayı ile yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik
 14. Bakanlığımız 02.06.2014 tarihli ve 2014.5403.6 sayılı oluru ile yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Yayın Yönergesi
 15. 10.01.2020 tarihli Makam Onayı ile yürürlüğe giren Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönergesi