Faaliyet Alanımız
17 Aralık 2020

  1. Hizmet içi eğitim planlarının hazırlanması ve sonuç raporlarının toplanarak düzenlenmesi süreci
  2. Bakanlık yayın numarasının verilmesi ( Bakanlık birimlerinde yazılmış olan yayınların kayda alınarak numara verilmesi)
  3. Merkez ve taşra teşkilatında görev yapan çalışanlara yönelik hizmet içi eğitimlerin planlanması, organize edilmesi ve düzenlenmesi 
  4. Sağlık uzman yardımcıları ile ilgili mevzuat gereği yapılması gereken tez hazırlama sürecini planlamak, organize etmek ve sonuçlandırılması ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak, veri tabanına kaydetmek
  5. Yan dal yeterlilik sınavı süreci
  6. Lisans tamamlama süreci
  7. Daire başkanlığımız görev alanına giren diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi süreci