Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi
11 Şubat 2020


1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San’antlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Geçici 3., 4. ve 5. Maddesi hükümleri doğrultusunda başvuruda bulunanlara Bakanlığımızca diş protez teknisyenliği meslek belgesi verilmiştir.

  • Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesini kayıp nedeniyle yeniden düzenlenmesi talebinde bulunulması halinde;

    Bulunduğu ilin İl Sağlık Müdürlüğüne bir dilekçe ve ekinde gazete kayıp ilanı ve nüfus cüzdanı fotokopisinin gönderilmesi gerekmektedir.
  • Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesini isim ve soyisim değişikliği nedeniyle yeniden düzenlenmesi talebinde bulunulması halinde;

    Bulunduğu ilin İl Sağlık Müdürlüğüne bir dilekçe ve ekinde nüfus cüzdanı fotokopisi ve değiştirilmesini istediği meslek belgesi aslının gönderilmesi gerekmektedir.
  • Aynı Kanunun Geçici 3. Maddesi kapsamında Bakanlığımızın düzenlediği ehliyet sınavı ve eğitimlerine katılarak başarılı olan fakat diş protez teknisyenliği meslek belgesini hiç almayan kişiler;

    İl Sağlık Müdürlüğüne bir dilekçe, 2 resim, nüfus cüzdanı fotokopisinin gönderilmesi gerekmektedir.