USES Eğitim Portföyü
29 Nisan 2019

HALK SAĞLIĞI -1

1

Ana Sağlığı ve Aile Planlaması

2

Biyoistatistik

3

Çevre Sağlığı

4

Epidemiyoloji

5

İşçi Sağlığı

6

Temel Halk Sağlığı

7

Yaşlı Sağlığı

HALK SAĞLIĞI-2

1

Proje Yönetimi

2

Sağlıklı Beslenme

3

Ergonomi

4

Sağlığın Geliştirilmesi

5

Sağlık Ekonomisi – III

6

Kronik HastalıklarIN Yönetimi

7

Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirmesi

8

Sağlık Ekonomisi-II

HALK SAĞLIĞI-3

1

Olağanüstü Durumlarda Sağlık Hizmetleri Afet Yönetimi

2

Akılcı İlaç Kullanımı

3

Tropikal Hastalıklar

4

Kanser

HALK SAĞLIĞI-4

1

Sağlık Hizmetlerinde İzleme ve Değerlendirme

2

Sağlık Hizmetlerinde Sosyal Pazarlama

3

Sağlık Antropolojisi

4

Türkiyede ve Dünyada Çocuk Sağlığı

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ

1

Sağlık Kurumlarında İletişim

2

Takım Çalışması

3

Problem Çözme Teknikleri

4

Etkin Zaman Yönetimi

KİŞİSEL GELİŞİM -İLETİŞİM EĞİTİMİ

1

İletişim Becerileri Eğitimi

2

Proje ve Performans Yönetimi Eğitimi

3

Temel Yönetim Becerileri Eğitimi

İNGİLİZCEYE ÇEVİRİSİ YAPILMIŞ HALK SAĞLIĞI ESERLERİ

1

Sharp Object Injuries and Use Age of Personal Protective Equipment

2

Environmental Health Training

3

Tropıcal Dıseases

4

The Importance of Hand Hygiene In Controlling The Infectious Diseases

5

Infectious Diseases and Prevention

6

Chronic Disease Management

Sağlık Yönetimi ve Hastane İşletmeciliği Eğitim Programı Sağlık Yönetimi Bölümü (SY)

1

Sağlık Politikaları ve Planlaması

2

Çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi *

3

Sağlık Hizmetlerinde İşletmeciliğin Temel Kuralları*

4

Sağlık İşletmelerinde Yönetim Bilgi Sistemleri*

5

Modern Yönetim Stratejisi ve Kuralları

6

Sağlık Hizmetlerinde Finansal Yapı ve Planlaması

7

Sağlık İşletmelerinde İhaleler ve Satın Alma Mevzuatının Uygulama Prosedürleri*

8

Sağlık İşletmelerinde Finansal Muhasebe*

9

Sağlık İşletmelerinde Malzeme ve Tedarik Zincirleri Yönetimi*

10

Sağlık İşletmelerinde Değer Yaratma ve Gelir-Gider-Kar Analiz Yöntemleri*

11

Sağlık Hizmetlerinde Yatırımların Mali Analizi ve Değerlendirilmesi

12

Sağlık Hukuku*

Sağlık Yönetimi ve Hastane İşletmeciliği Eğitim Programı Hastane İşletmeciliği Bölümü (HY)

1

Sağlık İşletmelerinde İşletmeciliğin Temel Kuralları*

2

Çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi*

3

Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim Teknikleri

4

Sağlık İşletmelerinde Yönetim Bilgi Sistemleri*

5

Çağdaş Yönetim Kural ve Teorileri

6

Hastanelerde Toplam Kalite Yönetimi

7

Sağlık Hizmetlerinde İhaleler ve Satın Alma Mevzuatının Uygulama Prosedürleri*

8

Sağlık İşletmelerinde Finansal Muhasebe*

9

Hastane İşletmelerinde Pazarlama Stratejisi

10

Sağlık Hizmetlerinde Malzeme ve Tedarik Zincirleri Yöntemi*

11

Sağlık İşletmelerinde Değer Yaratma ve Gelir-Gider ve Kar Analiz Yöntemleri*

12

Sağlık Hukuku*