Devam Eden Eğitimler
10 Şubat 2020

  • Aday Memurluk Eğitimleri

              -  Temel Eğitim (İlköğretim, Ortaöğretim, Yükseköğretim)

              -  Hazırlayıcı Eğitim

  • Kimyasal Analizlere Yönelik Metot Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliği
  • Laboratuar Kalite Yönetim Sistemleri
  • Resmi Yazışmalar
  • Su Mikrobiyolojisi Eğitimi
  • Tütün Denetçiliği Eğitimi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
  • İş Yeri Düzeni ve Temizliği
  • Kişisel Gelişim Eğitimi
  • Halk Sağlığı Eğitim Programı Modül 1