Vizyonumuz
10 Şubat 2020

Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) ile yaşam boyu öğrenme ilkesini Bakanlığımız merkez teşkilatı, bağlı kuruluşları ile taşra teşkilatlarında görev yapan personel için uygulanabilir kılmak, eğitim imkânlarından faydalandırmak ve bölgeler arası farklılıklardan etkilenmeyecek biçimde yararlanmalarını sağlamak.