Bakanlık Yayın Numarasının Verilmesi
11 Şubat 2020


Bakanlık birimleri/ bağlı kurumları tarafından hazırlanan kitap, rapor vb. materyale bakanlık yayın numarası verilmesi ile ilgili işlemler rutin olarak devam etmektedir. Birimlerden/bağlı kurumlardan gelen yazı ekinde yer alan eserler incelendikten sonra, gerekli şartları taşıyan taleplere Bakanlık yayın numarası verilmektedir. Aynı şekilde birimlerden/bağlı kurumlardan gelen yazı ekinde yer alan eserler incelendikten sonra gerekli şartları taşıyan talepler değerlendirilerek Bakanlık yayın numarası verilmeye devam edilmektedir.