Hizmet İçi Eğitim Sonuçlarının Raporlanması
21 Nisan 2019

Hizmet İçi EğitimYönetmeliğinin “Her yıl hazırlanan yıllık eğitim planının iki örneğini mali yılbaşından önce, gerçekleştirilen hizmet içi eğitim çalışmalarını ise rapor halinde ocak ve temmuz ayları sonunda Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına göndermek” maddesi gereği düzenlenen eğitimlere ilişkin raporlar birim/kurum ve daire başkanlıklarından istenerek düzenlenmekte ve Devlet Personel Başkanlığına gönderilmektedir.