Hizmet İçi Eğitim Taleplerinin Alınması
11 Şubat 2020

Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatının hizmet içi eğitimleri birim/kurum ve il sağlık müdürlükleri tarafından 11/12/2009 tarih ve B.10.0.SEG.0.72.00.03-010.03/15296 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile yürürlüğe giren “Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda planlanmakta, uygulanmakta ve değerlendirilmektedir.


Bu itibarla Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında görev yapan personelin bağlı bulunduğu birim/kurum ile iletişime geçerek eğitim talebini iletirken taşra teşkilatında görev yapan personelin ise görev yaptığı ilin il sağlık müdürlüğünde ilgili birime başvurması gerekmektedir.