Akupunktur Sertifikalı Eğitim Programı (SEP) Eğitim Dönemi Tanımlama
14 Kasım 2023

Akupunktur Sertifikalı Eğitim Programına ilişkin Bakanlığımıza eğitim merkezleri tarafından yapılacak eğitim dönemi başvuruları 25.10.2023 - 25.11.2023 tarihleri arasında elektronik sistem üzerinden alınacaktır. Katılımcı başvuruları ise 27.11.2023 tarihinden itibaren elektronik sistem üzerinden alınacaktır.
Başvurular https://sertifikabasvuru.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak olup başvuru için istenen tüm evrakların katılımcılar tarafından 24.10.2023 tarihli ve E-99910406-799-227653435 sayılı yayımlanan Akupunktur Sertifikalı Eğitim Programı Standardı hükümlerine göre elektronik sisteme eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Akupunktur SEP’e diploma tescili yapılmış tabip ve diş tabipleri katılabilecektir. Akupunktur SEP başvurusunda katılımcı tarafından elektronik sisteme aşağıdaki belgeler yüklenecektir. 

1.Bireysel Başvuru yoluyla yapılacak başvurularda istenen belgeler için tıklayınız.

2.Kamu adına görevlendirilen katılımcı tarafından yapılacak başvurularda istenen belgeler için tıklayınız.

Kamu adına başvuru yapan katılımcılar eğitim merkezi olarak yalnızca kamu kurumlarını tercih edebileceklerdir. Her bir Sertifikalı Eğitim Programına kamu adına 1 (bir) katılımcı alınacaktır. 

Katılımcı yerleştirmesi, başvuru sırasına göre yapılacak olup hatalı ve eksik belgeler ile yapılan başvurular iade edilecektir. Eksik belgeler tamamlanıp belirlenen başvuru süresi içinde sisteme tekrar yüklendiği takdirde yeni başvuru olarak değerlendirileceğinden başvuru sıralaması değişecektir. Belirlenen kontenjanlara yerleştirme yapıldıktan sonra eğitim merkezi değişikliği ve eğitimi erteleme talebi alınmayacaktır. Eğitim merkezine yerleştirmesi yapılan katılımcıların eğitime başlayış için belirtilen tarihe kadar başlayış yapmaları gerekmektedir. Başlayış yapmayan katılımcının SEP yerleştirmesi iptal edilir. Katılımcıların iletişim bilgilerinde değişiklik olması durumunda Eğitim ve Sertifikasyon Dairesi Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir.

Başvurular dönemsel alınacak olup yedek listedeki kişiler için bir sonraki döneme ilişkin herhangi bir hak doğmayacaktır. Daha önce resmi yazı ile Bakanlığımıza başvuruda bulunan katılımcıların başvurularını tekrar elektronik sistem üzerinden yapmaları gerekmektedir. Asil listeye yerleşmeye hak kazanan katılımcıların, eğitim merkezinin belirlemiş olduğu depozito bedeli dekontunu elektronik sisteme yüklemesi halinde Sertifikalı Eğitim Programına kesin olarak yerleştirilmiş olur. Yerleştirildiği halde eğitime katılamayacak olanların sonuçların açıklandığı günü müteakip 5 (beş) gün içerisinde resmi yazı ile Başkanlığımıza bildirmek durumundadır.
Akupunktur Sertifikalı Eğitim Programı Standardına ulaşmak için tıklayınız.