Sertifika Tasarımı
13 Ekim 2023

Sertifikalı Eğitim Programını tamamlayan tüm katılımcılar için kullanılmak üzere tasarlanan sertifikalar için Makamın 26.09.2023 tarihli ve 225113947 sayılı oluru aşağıdadır. Söz konusu yeni tasarımın yazımız yayımlandığı tarih itibarıyla sertifikasını almamış tüm katılımcılar için Ek - 1’ de yer alan şekli ile kullanılması, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) ve Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Sertifikalı Eğitim Programlarına ait sertifikaların Ek - 2’ deki tasarıma uygun olarak https://sertifikabasvuru.saglik.gov.tr/ adresi üzerinde karekodlu şeklinde oluşturulması ve ikinci nüsha çıkarılacak sertifika sahipleri için ise Ek - 3’ ün kullanılması gerekmektedir.

Sertifika Tasarımı Olur Yazısı

Sertifika Örneği (Ek-1)

Sertifika Örneği (Ek-2)

Sertifika Örneği (Ek-3)