Doula ve Doğum Koçluğu Sertifikaları Hakkında!
26 Şubat 2022

        Sağlık alanında Bakanlığımızca tescil edilecek sertifikalar ile bu sertifikaların verildiği eğitim programlarına ilişkin usul ve esaslar 04/02/2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğine göre yürütülmektedir. Bu Yönetmelik ile belirlenen hükümler dışında verilen sertifikalı eğitimler mevzuat açısından uygun olmadığı gibi katılım sağlayanların da mağdur olmasına neden olmaktadır.

            Son zamanlarda “Doula ve Doğum Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı” adı altında sertifikalı eğitimler düzenlendiği konusunda şikayetler alınmaktadır. Bakanlığımızca onaylanmış böyle bir sertifikalı eğitim bulunmamaktadır.

            Lütfen bu şekilde düzenlenen eğitimlere itibar etmeyiniz.