Kayıp Sertifika İş ve İşlemleri
14 Kasım 2023

Sertifikalı Eğitim Programlarında Kayıp Sertifika Durumunda Yapılacak İş ve İşlemler

  • Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmiş sertifikaların kaybedilmesi durumunda sertifika sahibi tarafından;

    ·         Sertifikasını kaybettiği ve yeniden basılmasını talep ettiğine dair dilekçe,

    ·         Sertifikanın kayıp olduğuna dair ulusal bir gazetede yayımlanmış gazete ilanı,

    ·         Sertifika sahibinin vukuatlı nüfus kayıt örneği,

    ·         Varsa sertifikanın arkalı önlü fotokopisi,

    ·         Talep edilen yıla ait kayıp ve zayi belge bedeli dekontu İl Sağlık Müdürlüğüne verilir.

Not: Kişinin sertifikasını kendisinin kaybetmesi durumunda, Genel Müdürlüğümüz İdari  Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından kayıp ve zayi belge ücreti talep edilecektir. Ancak kişiye ait sertifika kaybı kurum kaynaklı ise, kişiden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. 29/12/2022 tarihli ve E-19902653-841.99-2921 sayılı Makam Oluru ile “2023 Yılı Belge Bedeli” yayımlanmış olup kayıp belge bedellerine ilişkin bilgi Makam Oluru’nun ekinde yer almaktadır. İlgili Makam Oluru’nu görmek için tıklayınız.

  • Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmiş sertifikaların kaybedilmesi durumunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından;

·         Dilekçe ve ekleri sertifika sahibinin eğitim aldığı eğitim merkezine üst yazı ile gönderilir.

  • Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmiş sertifikaların kaybedilmesi durumunda Eğitim Merkezi tarafından;

·     İl Sağlık Müdürlüğünün gönderdiği sertifika sahibine ait eğitim bilgilerini kontrol edildikten sonra Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sertifika tasarımına uygun olarak sertifika düzenlenerek çıktısı alınır.

·             Program sorumlusu tarafından imzalanan sertifika Sağlık Bakanlığına gönderilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğüne iletilir.

 

        Not: Eğitim merkezinin kapalı olması halinde sertifika İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenerek Sağlık Bakanlığına gönderilir.